Voorwaarden Fiscaal Attest

Wanneer Help vzw giften ontvangt van 40 euro en meer per kalenderjaar is zij gemachtigd een fiscaal attest uit te schrijven voor de schenker.

Giften in 2020 zijn 60% fiscaal aftrekbaar

Goed nieuws! Wie dit jaar HELP vzw steunt met een gift van minstens €40, zal méér terugkrijgen van de belastingen. De belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen wordt in 2020 verhoogd van 45% naar 60%. Als iemand een gift van bv. € 100 doet, dan vermindert zijn belasting met € 60!

Voorwaarden

De gift waarvoor een fiscaal attest afgeleverd wordt moet aan een aantal voorwaarden voldoen om als dusdaning door de Federale Overheidsdienst Financiën te worden erkend:

  1. de gift wordt gedaan zonder enige tegenprestatie of voordeel voor de schenker zoals sponsoring, tickets, gadgets, deelname aan een maaltijd of zelfs iets van zeer geringe waarde zoals een plooifoldertje of een brochure.
  2. de gift is een individuele schenking en is niet ontstaan uit een collectieve geldinzameling.
  3. de gift is rechtstreeks gestort op de rekening door de schenker.

Gelieve verder met volgende punten rekening te houden:

  • voor een gift die gedeeltelijk een prestatie of een tegenwaarde vertegenwoordigt kan er geen fiscaal attest worden uitgeschreven, noch voor de totaliteit, noch voor een gedeelte van het gestorte bedrag. Een feest organiseren waarbij u de gasten vraagt een gift rechtstreeks op onze rekening te storten is geen probleem.
  • materiële zaken kunnen niet worden omgezet in geldwaarde om een fiscaal attest te bekomen.

Om alle misverstanden te vermijden raden wij u aan om bij uw storting enkel het woord “Gift” te vermelden (zonder enige extra omschrijving) en bij twijfel ons te contacteren.