Kaapverdië – Oftalmologie – 2021

In november 2021 gingen we voor eerste keer met een missie voor oorgartsen naar Kaapverdië. Vooral de cataract problematiek is zeer belangrijk met meer dan 1.000 onbehandelde patiënten op het eiland die wachten om terug het licht te zien.

In totaal werden er 96 cataractoperaties uitgevoerd. Dit heeft ook zijn weerklank gevonden in de locale media.

De lokale artsen willen dat ons team terugkomt om hen op te leiden zodat ze zelf cataracten kunnen opereren. Om onze eigen missies in de toekomst te ondersteunen en om de locale artsen in die richting te ondersteunen gaan we een project opstarten om de locale uitrusting te upgraden.

Deze succesvolle missie heeft het plan doen rijpen om in 2022 terug te gaan voor een langgerekte missie van 8 weken. De bedoeling is tweeledig: de wachtlijst van patiënten inkorten en de locale chirurg opleiden zodat deze zelf de cataract operaties in de toekomst kan uitvoeren.