Benoit – MKA Chirurg

Madagascar is het op drie na grootste eiland ter wereld. Het ligt ten oosten van Afrika voor de kust van Mozambique. De voormalige Franse kolonie is onafhankelijk sinds 1960. De natuur is er prachtig, maar de eilandbewoners hebben niks.

“Schrijnend om te zien”, getuigt Benoit Dolfyn, de kaakchirurg uit de Kempen die verbonden is aan de ziekenhuizen van Herentals en Mol. “De mensen hebben helemaal niks daar en de medische voorzieningen zijn ontoereikend. Voor ingrepen die bij ons heel gewoon zijn, ontbreken ginds de specialisten en de infrastructuur waardoor mensen niet alleen met gelaatsafwijkingen en misvormingen zoals hazenlippen en open verhemelten blijven lopen, maar vaak ook veel te vroeg overlijden, bv. na onzorgvuldig uitgevoerde bevallingen.”

Tien jaar geleden belandde dokter Frank De Wolf, stomatoloog en diensthoofd afdeling mond-, kaak- en aangezichtschirurgie in AZ Sint-Lucas te Gent, als eerste Vlaamse chirurg op Madagaskar. Hij kon studiegenoten waaronder Benoit Dolfyn overtuigen om actie te ondernemen. “Sindsdien trekken wij elk jaar in november naar ginder met een heel medisch team en kisten vol apparatuur.  We bouwen ter plaatse een operatiekwartier en doen veertien dagen lang niet anders dan mensen opereren, aan de lopende band. Vermoeiend maar als je de resultaten ziet, weet je hoeveel zin dit heeft”, vertelt Dolfyn.

Chirurgen De Wolf en Dolfyn breidden hun team de voorbije jaren met specialisten in andere disciplines zoals tandartsen en gynaecologen. De Madagaskar-chirurgen bundelden de krachten in de vzw HELP. In november trekken ze weer naar het Afrikaanse eiland. “De kost van zo’n missie ligt telkens rond de 25000 euro. De geneesheren storten jaarlijks bovenop hun geneeskundig engagement zo’n 1000 euro in het fonds, maar dit volstaat helaas niet.