Over Ons

HELP vzw is een erkende Belgische NGO die actief is in de armste ontwikkelingslanden op het gebied van medische hulpverlening. De werking is ongeveer 15 geleden gestart met humanitaire missies in Afrika en Azië.

De komt van individuele bijdrages van deelnemers and giften van individuen, service clubs, sponsors

De financiering komt van van individuele bijdragen van de teamleden, vrije giften van particulieren en donaties van serviceclubs, besturen, sponsoren, enz. HELP werkt niet samen met donororganisaties en is volledig onafhankelijk van om het even welk bedrijf, politieke beweging, religieuze of economische organisatie. HELP is dan ook volledig onafhankelijk en neutraal in zijn volledige werking.

HELP is een erkende NGO door de Belgische overheid. Schenkingen en giften door Belgische onderdanen, ondernemingen, besturen en organisaties kunnen genieten van een bijzondere fiscale behandeling. HELP vzw zorgt voor de nodige attesten.

De missie van H.E.L.P. behelst:

 • het nemen van initiatieven, nationaal en internationaal, met als doel de gezondheid en de gezondheidszorg van zowel individuen als gemeenschappen te bevorderen;
 • het samenstellen en ondersteunen van medische teams die optreden in kortstondige missies betreffende medische preventie, gezondheidszorg, opleiding, enz.;
 • overdracht aan het lokale medische personeel en lokale medische organisaties van medische en praktische kennis en competenties;
 • logistieke steun, levering van medisch en paramedisch materiaal en medicijnen voor ziekenhuizen, rusthuizen, enz. en ook het verzorgen van het transport van deze materialen.

Activiteiten:

 • Chirurgie i.v.m. lipspleten en open verhemeltes
 • Gynecologische chirurgie
 • Gynecologische vesicovaginale fistels
 • Oftalmologie en oftalmologische chirurgie
 • Prenatale consultaties
 • Abdominale chirurgie
 • Liesbreuken (hernia inguinalis), navelbreuken, waterbreuken (hydrocoele) en fymosis
 • Goiters (kropgezwel) en alle tumoren en cysten van de nek
 • Tandheelkundige extracties en dentale prothesen, enz.