Kaapverdië – Neurochirurgie – 2022

In oktober 2022 ging onze derde neurochirurgische missie door in Kaapverdië in het Hospital Dr. Baptista de Sousa op Sao Vice onder leiding van Tom Vandekerckhove.

Deze missie ging door om het project van de wervelzuilchirurgie verder uit te bouwen en daarmee aan te tonen dat deze chirurgie wel degelijk mogelijk is op Sao Vicente en verdere verwijzing naar Portugal in vele gevallen niet nodig is. Op het einde van de vorige missie kregen we via Dr Tito hoopvol bericht dat het project zou gesteund worden door de minister van volksgezondheid. 

In voorbereiding van de missie werden in augustus materialen per boot opgestuurd. Het aantal ingrepen inschattend lieten we 10 afdeksets voor lumbale en 10 voor cervicale ingrepen inschepen. Enkele weken voor de missie kregen we de lijst van de patienten die in aanmerking kwamen voor operatie heel correct en volledig van Dr Paulo. Kort nadien volgde een aanvulling met extra patienten omwille van de grote hoeveelheid aanvragen. Op dat ogenblik werden 20 patienten weerhouden (4 per dag, meer dan het maximum haalbare van 3 bij de vorige missie). De patienten kwamen uit verschillende noordelijke eilanden. Het extra materiaal werd op de vlucht meegenomen.

Uiteindelijke werden er 17 interventies uitgevoerd: 10 cervicale ingrepen en 7 lumbale ingrepen. Alle ingrepen zijn volgens plan verlopen. De geïnstrumenteerde ingrepen (diegene die implantaten vereisten) konden doorgaan dankzij de beschikbaarheid van alle noodzakelijke materialen voorzien door Steven Mesdom, CEO van de firma Motion, waarvoor nogmaals dank. De ingrepen werden uitgevoerd door Dr Paulo en Tom, waarbij de nadruk lag op het zelf uitvoeren van de meeste ingrepen door Dr Paulo zelf zodat hij in de toekomst zonder onze hulp verder kan. Steven heeft met dat doel ook de lumbale sets geschonken (!). We hebben Paulo aangemoedigd snel enkele eenvoudige ingrepen uit te voeren en niet te wachten tot een eventuele volgende missie.

Omwille van de duur van de ingrepen en vooral de warmte in de zaal met nog steeds inefficiënte air-conditioning was deze missie zwaarder dan de vorige. De gastro intestinale moeilijkheden vergemakkelijkte dit niet. Een grote pluim voor Kim en Steven die wat dat betreft alles in het werk gesteld hebben om de missie te doen slagen. 

Dr Tito liet ons weten dat de financiële toestand van het ziekenhuis niet goed. Hij vroeg met met aandrang tweemaal per jaar te komen. Het is duidelijk dat deze chirurgie blijvend mogelijk en nuttig is voor de kaapverdiërs.