2017

Tijdens de crisisvergadering op woensdag 11 oktober 2017 heeft de raad van bestuur het harde besluit moeten nemen om de tot in de puntjes voorbereide missie (en dit door vele geëngageerde mensen) “Madagaskar 2017″ af te gelasten omwille van een dreigende pestepidemie in Madagascar.

Sinds enkele dagen volgen wij de ontwikkelingen op de voet en staan wij in nauw contact met collega’s artsen en andere zorgverleners ter plaatse. Daarnaast volgen we dag op dag de geactualiseerde rapporten van het WHO, het Institut Pasteur te Madagaskar, de rapporten van het ministerie van buitenlandse zaken van Frankrijk, etc. De aanwezigheid van de pest (evenals malarie) op zich is niet echt nieuw in Madagaskar en bij vorige missies waren we hierop voorbereid. Het feit dat ze zich fulminant manifesteert in de hoofdstad Tana en 2 grote havensteden doet erger vermoeden… temeer daar het ook gaat over de zeer besmettelijke pulmonaire vorm. De overdracht van de andere vorm, via besmette vlooien op ratten in de dichtbevolkte centra, laat ook niet veel goeds vermoeden. Een scenario van een epidemie over het hele eiland wordt niet uitgesloten en het WHO stuurt urgentie teams ter plaatse om de schade te beperken.

Het bericht dat we gistermorgen ontvingen van Professor Mamy, medisch directeur van het ” Centre Hospitalier Universitaire” te Fianarantsoa deed ons definitief beslissen om de missie af te blazen: er waren reeds 4 positieve patiënten geïdentificeerd (over de afloop zweeg de collega discreet) in het betrokken ziekenhuis … het dreigt een probleem te worden van het ganse eiland. Er werden zones in quarantaine geplaatst en de Professor stelde duidelijk dat onze komst in deze omstandigheden NIET mogelijk was.

Gezien meer dan ooit onze hulp aan deze mensen broodnodig blijft gaan we nu reeds beginnen met het plannen van twee missies in 2018. De evolutie van de epidemie dient uiteraard te worden afgewacht vooraleer in die zin iets te finaliseren. Intussen gaan wij peilen naar de acute noden in onze 3 missieposten en zijn zinnens om, indien gewenst en nuttig, de nodige antibiotica over te laten brengen, teneinde op die wijze toch een bijdrage te kunnen leveren en het leed ietwat te helpen verzachten.