In memoriam Steven Dewaele

Dankbaar aandenken aan Dr. Steven Dewaele, anesthesist en teamlid H.E.L.P.

Bij het terugblikken op zeer geslaagde missie in Madagascar blijft er naast een gevoel van dankbaarheid en tevredenheid omwille van zoveel positieve emoties, toch ook permanent een groot gevoel van gemis bij vele teamleden bestaan.

Onze goede vriend en trouwe kompaan bij zoveel missies in het verleden, was er deze keer niet meer bij…

Bij ons laatste telefonisch contact deelde hij vanuit zijn typisch positieve ingesteldheid met veel enthousiasme mee zeer graag terug van de partij te willen zijn; er waren nog enkele kleine details qua timing met collega’s en vrouw en kinderen te regelen, maar dat zou zeker geen probleem mogen zijn: we konden op zijn aanwezigheid rekenen!

Het nieuws van zijn accidenteel overlijden, dat we vernamen op een zachte nazomerdag, sloeg in als een bom. De omstandigheden waarin dit drama zich afspeelde zijn een afspiegeling van de manier waarop we Steven hebben leren kennen en appreciëren: snel, heftig, zonder omwegen, maar toch getuigend van een diepe emotie. “ Alles geven en niet omzien”; een adagio dat voluit op Steven zou kunnen worden toegepast.

We hebben Steven hard gemist in Madagaskar en op vele momenten dachten we terug aan de intense ervaringen tijdens de voorbije missies.: de heroïsche narcoses, in moeilijke omstandigheden uitgevoerd, met al even memorabele ingrepen in Ethiopië en Madagaskar, waar we met veel anderen onze kennis en kunde hebben aangewend; ’s avonds nakaarten bij kaarslicht en een glas Whisky; wilde verhalen over gewaagde exploten in het verleden en voor de dagen die nog zouden volgen…

We zijn allen kortstondige passanten op deze wereld, maar de – veel te korte – passage van Steven is voor velen niet onopgemerkt voorbijgegaan en heeft ook voor de vele anonieme patiënten , die dankzij zijn professionele inzet met het medische hulpteam van H.E.L.P. hun leven aan hem te danken hebben, een wezenlijk verschil gemaakt.

Bedankt Steven

Frank, voorzitter.