Help ons helpen

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Doneer

We hebben reeds meerdere missies uitgevoerd in Ethiopië en Madagascar. De afgelopen jaren werden de krachten toegespitst op Madagascar.

U kan op deze pagina een reisverslag terugvinden.
De foto’s en reisverslagen van vorige missies vindt u onder missies.

 

Gratis Operaties

Vzw H.E.L.P. is een organisatie van een tiental geneeskundigen, dat zich jaar na jaar inzet om vrijwillig te gaan werken in derde wereld landen. Tot nu toe waren al onze missies naar Madagascar, jaar na jaar keren we terug om mensen met afwijkingen en ziektes te behandelen en een beter leven te geven. Wij zijn na al die tijd een vaste waarde geworden in Fianarantsoa, Madagascar.

Lipspleten en verhemeltespleten

Tot op heden werden aldus door ons eigen team reeds een 1500 kinderen en jong volwassenen met allerlei vormen van in hoofdzaak aangeboren gelaatsafwijkingen succesvol behandeld. Het gaat hierbij vooral over lipspleten en verhemeltespleten, die een enorme impact hebben zowel op het functionele vlak als op het sociale en emotionele vlak indien ze niet of laattijdig worden behandeld. Onze ervaring leert dat gezien deze ingrepen niet levensbedreigend zijn, deze kinderen uit de allerarmste lagen van de bevolking, nooit voor dergelijke schrijnende misvormingen worden behandeld en aldus gedoemd zijn om voor hun verdere leven in de marginaliteit te verdwijnen.

Uro-vaginale fistels

Recent is er aan deze missies een tweede luik van behandelingen toegevoegd; met name dit van de uro-vaginale fistels; deze verworven aandoeningen treden op bij vaak zeer jonge vrouwen tijdens de geboorte van een eerste kind, waarbij, door onoordeelkundige hulp bij de geboorte of de totale afwezigheid ervan, een zware inscheuring optreedt van het geboortekanaal, met inbegrip van het urinekanaal en / of de anus. Het gevolg is een verschrikkelijke problematiek van incontinentie voor urine en / of stoelgang, met alle daarmee gepaard gaande gevolgen voor de persoonlijke hygiëne van de betrokkenen. Vaak hoorden wij verhalen van uitsluiting uit de leefgemeenschap, tot zelfs het brutaal vermoorden van de betrokken jonge vrouwen. Bij vorige missies werden op een 2-tal weken ongeveer 100 ingrepen uitgevoerd.

Financiële ondersteuning

Dit is natuurlijk niet gratis, de kost van zo’n missie ligt rond de € 85.000, vooral transportkosten zijn dit. De geneesheren geven elk jaar zelf zo’n € 1.000, maar dit volstaat helaas niet. Daarom zijn wij zo vrij, voor dergelijke initiatieven, u te verzoeken een financiële ondersteuning in overweging te willen nemen. Het spreekt voor zich dat we uitermate vereerd zouden zijn, mochten we u in een persoonlijk contact meer over onze medische missies kunnen informeren.